پائولو ، نوازنده پیانیست جوان ، با ایلیر ، متصدی بار و نوازنده گیتار باس ، اصالتاً اهل آلبانی آشنا می شود. آنها عاشق می شوند. در مواجهه با دوست دختر خود آنکا ، پائولو خود را در خیابان پیدا می کند. علیرغم شیطنت های ایلیر ، پائولو در W حرکت می کند

  • ۳۰ تیر ۱۴۰۰
دانلود فیلم

یک مأمور بازنشسته سیا به سراسر اروپا سفر می کند و برای نجات دختر بیگانه خود که هنگام سفر به پاریس ربوده شده بود ، به مهارت های قدیمی خود اعتماد می کند.

  • ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
دانلود فیلم

بر اساس داستان واقعی دو جوان ، دیوید پكوز و افرام دیورولی ، كه یك قرارداد سیصد میلیون دلاری از پنتاگون برای مسلح كردن متحدان آمریكا در افغانستان به دست آورد.

  • ۴ اسفند ۱۳۹۹
دانلود فیلم