در اواخر جنگ جهانی دوم ، 500 سرباز آمریکایی به مدت 3 سال در یک اردوگاه محبوس شده اند. گروهی از تکاوران که شروع به از دست دادن امید به نجات آنها می کنند ، به یک ماموریت خطرناک می روند تا آنها را نجات دهند.

  • ۲۹ تیر ۱۴۰۰
دانلود فیلم

جان کنستانتین جن گیر و اهریمن شناس فوق العاده طبیعی به یک زن پلیس کمک می کند تا ثابت کند مرگ خواهرش خودکشی نبوده بلکه چیزی بیشتر بوده است.

  • ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
دانلود فیلم